ព័ត៌មានជាតិ

ក្រុមជើងខ្លាំងបើកឆាកប្រយុទ្ធ នៅអង្គចកស្រុកជុំគីរីប្រមូលមកបាន៣នាក់

កំពត ៖ កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នំា២០២៤នេះ ក្រុមជើងខ្លាំងបើកឆាកប្រយុទ្ធនៅអង្គចកស្រុកជុំគីរីប្រមូលមកបានបីនាក់សិន នឹងបន្តយកមកទៀតក្រុមជើងខ្លាំងទាំងនោះ ស្អែកអធិការស្រុកជុំគីរីនិងរៀបចំបញ្ជូនមកស្នងការរដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតដើម្បីចាត់ការបន្ត ៕

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ

Back to top button