ព័ត៌មានជាតិ

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ជូនដំណឹងស្ដីពីការចែកប្លង់ដី ក្នុងឃុំគីរីវ័ន្ត 

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី១៥ មករា ២០២៤ ពីការចែកវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ និងមោឃភាពនៃបណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិ កាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លី ឬបណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុ ស្ថិតនៅភូមិផ្សារត្រពាំងក្រឡឹង និងភូមិក្រាំងខ្វាវ ឃុំគីរីវ័ន្ត ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។

ការចែកវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ និងមោឃភាពនៃបណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិនេះ នឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ មករា ២០២៤ ទៅ នៅសាលាឃុំគីរីវ័ន្ត ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ៕

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ

Back to top button