ព័ត៌មានជាតិ

ចៅក្រមស៊ើបសួរ សម្រេចឃុំខ្លួនស្នងការរងខេត្តកំពង់ស្ពឺ (ឈ្មោះ ឃុត វឌ្ឍនា ហៅ ង៉ាម រី) ក្រោមបទ ទ្វេពន្ធភាព

បទទ្វេពន្ធភាព៖ បុរស ឬស្ត្រី ដែលមានអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនទាន់រលាយនៅឡើយ ហើយទៅចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្មីមួយទៀត។ ទោសពន្ធនាគារ ៦ខែ ដល់ ១ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់។

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ

Back to top button