ព័ត៌មានជាតិ

ឆេះផ្ទុះរថយន្ត៤គ្រឿងនៅសៀមរាប , មន្ត្រីជំនាញកំពុងពិនិត្យរកមូលហេតុ

រថយន្តចំនួន៤គ្រឿងបានផ្ទុះឆេះនៅចំណតរថយន្តនាបរិវេណអង្គរនាព្រឹកថ្ងៃទី៥មីនា។មន្ត្រីជំនាញកំពុងចុះពិនិត្យរកមូលហេតុនៃការផ្ទុះនេះ។នេះបើតាមលោកលីវណ្ណៈនាយករដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប។

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ

Back to top button