ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយផ្អាកការផ្តល់មូលនិធិដ៏សំខាន់ដល់ទីភ្នាក់ងារជំនួយ និង ការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅជិតបូព៌ា 

ទីភ្នាក់ងារជំនួយ និង ការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅជិតបូព៌ា បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី ខែមករា កន្លងទៅនេះថា  ខ្លួនបានរំសាយកិច្ចសន្យាការងាររបស់បុគ្គលិកជាច្រើន ហើយកំពុងរង់ចាំការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់របស់អ៊ីស្រាអែលដែលថា ពួកគេបានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការវាយប្រហារថ្ងៃទី៧ ខែតុលា របស់ពួកហាម៉ាសនៅក្នុងអ៊ីស្រាអែល។ 

ចំណាត់ការនេះបានជម្រុញឱ្យប្រទេសមួយចំនួនផ្អាកការផ្តល់មូលនិធិដ៏សំខាន់ដល់ទីភ្នាក់ងារជំនួយ និង ការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅជិតបូព៌ា ខណៈពេលដែលការស៊ើបអង្កេតដំណើរការ ដោយធ្វើឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅដល់វិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏ធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយរបស់ហ្គាហ្សា។ ប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលបដិសេធមិនផ្តល់ទាំងភស្តុតាងរបស់ខ្លួន ឬឯកសារចារកម្ម ណាមួយ ដោយសង្ខេប ដែលត្រូវបានសម្ភាសដោយ FRANCE 24 ជាមួយនឹង ទីភ្នាក់ងារជំនួយ និង ការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅជិតបូព៌ាឡើយ ដែលបង្កបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួននេះ៕

ប្រភព៖ FRANCE, ថ្ងៃចន្ទ ទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ

Back to top button