ព័ត៌មានជាតិ

មន្ត្រីរាជការ កងកម្លាំង ប្រជាពលរដ្ឋ គាំទ្របទបញ្ជារដ្ឋាភិបាលលើបញ្ហាគ្រឿងញៀន

មន្ត្រីរាជការ កងកម្លាំង ប្រជាពលរដ្ឋ បានបង្ហាញការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹង នូវបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្ដីពីការដាក់ចេញវិធានការម៉ឺងម៉ាត់ ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ បៅតាមក្រសួង ស្ថាប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ

Back to top button