ព័ត៌មានជាតិ

លទ្ធផលបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី ២៩ មករា ចំនួន ១៧ករណី ឃាត់ខ្លួនជនពាក់ព័ន្ធចំនួន ២៤នាក់  

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ គ្រឿងញៀនបំផ្លាញអនាគតអ្នក និងក្រុមគ្រួសារអ្នក ! ជនសង្ស័យចំនួន ២៤ នាក់ (ស្រី ០២នាក់) ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួន ក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន ១៧ករណី ទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ។

ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យចំនួន ២៤នាក់ រួមមាន ៖

+ដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក ១៣ករណី ឃាត់ ២០នាក់(ស្រី ២នាក់)

+ប្រើប្រាស់ ៤ករណី ឃាត់ ៤នាក់(ស្រី ០នាក់)

វត្ថុតាងដែលចាប់យកសរុបក្នុងថ្ងៃទី២៩ ខែមករា រួមមាន ៖

-មេតំហ្វេតាមីន(Ice) = ៥,៦៣ក្រាម និង៣២កញ្ចប់តូច។

លទ្ធផលខាងលើ ០៨អង្គភាពបានចូលរួមបង្ក្រាប ៖

Police: ០៧អង្គភាព

១ / មន្ទីរ៖ អនុវត្តន៍ដីកា ១ករណី ចាប់ ១នាក់។

២ / បាត់ដំបង៖ រក្សាទុក ២ករណី ឃាត់ ៣នាក់ ស្រី ១នាក់ ប្រើប្រាស់ ៣ករណី ឃាត់ ៣នាក់ ចាប់យកIce ១,០៨ក្រាម។

៣ / កំពង់ឆ្នាំង៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ៣នាក់ ចាប់យកIce ១កញ្ចប់តូច។

៤ / កណ្តាល៖ រក្សាទុក ៣ករណី ឃាត់ ៥នាក់ ស្រី ១នាក់ និងអនុវត្តន៍ដីកា ២ករណី ចាប់ ២នាក់ ចាប់យកIce ២២កញ្ចប់តូច។

៥ / រាជធានីភ្នំពេញ៖ រក្សាទុក ៤ករណី ឃាត់ ៥នាក់ ប្រើប្រាស់ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកIce ៦កញ្ចប់តូច។

៦ / ព្រះសីហនុ៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកIce ០,២៧ក្រាម។

៧ / ត្បូងឃ្មុំ៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកIce ៣កញ្ចប់តូច។

PM : ២អង្គភាព

១ / កណ្តាល៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ២នាក់ ចាប់យកIce ៤,២៨ក្រាម។

២ / កោះកុង៖ អនុវត្តន៍ដីកា ១ករណី ចាប់ ១នាក់៕

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ

Back to top button