ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សភាពអឺរ៉ុបបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីចំនួន៦ខែទៀត ជុំវិញរឿងរ៉ាវសង្រ្គាមនៅតែបន្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន

សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីរយៈពេល៦ខែទៀតរហូតដល់ចុងខែកក្កដាឆ្នាំនេះ។ ចេតនាដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះ ត្រូវបានចែករំលែកកាលពីថ្ងៃចន្ទដោយក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុប ដោយលើកឡើងពីសង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែន។

ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី បានកើតឡើងចាប់តាំងពីការបញ្ចូលឧបទ្វីបគ្រីមៀត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤។ វិសាលភាពនៃទណ្ឌកម្មត្រូវបានពង្រីកបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ២០២២។ ការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីថ្មីៗនេះ រួមមានការហាមឃាត់ការនាំចូលពេជ្រពីប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរ៕

ប្រភព៖ ARIRANG, ថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ

Back to top button