ព័ត៌មានជាតិ

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រេចជួយកសាងវត្ត កូននេន សីហា 

យោងតាម គេហទំព័រហ្វេសប៊ុក ផ្លូវការ សម្ដេចតេជោ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ មករា ២០២៤នេះ បានសរសេរលើកឡើងថា ៖

« ព្រឹកមុិញបានជួបកូនអួន សារ៉ាត់ដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយពីកូននេនសីហា។

ចំណុចសំខាន់តើត្រូវជួយកូននេន

សីហារបៀបណា?និងការជួយកសាង

កុដសម្រាប់ព្រះសង្ឃគង់នៅនិងទិញ

ដីបន្ថែមដើម្បីពង្រីកនិងកសាងវត្ត។

ខ្ញុំនឹងចាត់ឱ្យតំណាងរបស់ខ្ញុំទៅជួប

ព្រះចៅអធិការវត្តនិងកូននេនសីហា

ដោយរួមដំណើរជាមួយអួន សារ៉ាត់

ដើម្បីពិភាក្សាដោះស្រាយជាក់ស្តែង។

សូមអរគុណកូនអួន សារ៉ាត់ដែលបាន

ជួយផ្សព្វផ្សាយពីកូននេន សីហានិង

សូមអរគុណសប្បុរសជនដែលបាន

ជួយដល់កូននេនសីហាដើម្បីកសាង

ព្រះវិហារនិងសូមអំពាវនាវសូមបន្ត

ជួយរហូតរួចរាល់នូវព្រះវិហារនេះ។

ចំណែកខ្ញុំទទួលខុសត្រូវលើការជាវ

ដីពង្រីកវត្តនិងកសាងកុដសម្រាប់

ព្រះសង្ឃគង់នៅ។

ផ្ញើប្រគេនការស្រឡាញ់និងក្តីអាណិតចំពោះកូននេនសីហាពីតា៕

»

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ

Back to top button