ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក ផ្អាកការផ្តល់ស្បៀងអាហារទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សាភាគខាងជើង

តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនឹងពិនិត្យមើលភាពស្របច្បាប់នៃការកាន់កាប់របស់អ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃពុធនេះ បន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចខែមករា ដែលខ្លួនបានបញ្ជាឱ្យអ៊ីស្រាអែលទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅតំបន់ហ្គាហ្សា។ 

កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្កការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថា ខ្លួនបានផ្អាកការផ្តល់ស្បៀងអាហារទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សា ភាគខាងជើង បន្ទាប់ពីក្បួនរថយន្តជំនួយ ត្រូវបានរងការបាញ់ប្រហារដោយប្រើកាំភ្លើង អំពើហិង្សា និង ការឆក់ប្លន់៕

ប្រភព៖ FRANCE 24, ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ 

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ

Back to top button